Tuesday, 3 April 2007

Njawi...


Kagem para sedulur sedaya mangga sami midangetaken radio ingkang siaran 24 jam kanthi ndamel basa Jawi. Lha sumangga...

http://garuda.dahstream.nl/webplayer.html

Sumber Foto ;
http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indo-pics_photos/market/latespic/iket.jpg